PaedDr. Alena Drljača - Pisaríková

PaedDr. Alena Drljača - Pisaríková

Trénerka 3. Kvalifikačného stupňa FTVŠ UK BA
Diplomovaná učiteľka spoločenského tanca a spoločenskej výchovy
Doktorka pedagogiky so zameraním na telesnú výchovu
Rozhodckyňa výkonnostnej kategórie S pre Tanečný šport
Mgr. Michaela Ťaptíková

Mgr. Michaela Ťaptíková

Trénerka 2. kvalifikačného stupňa pre Tanečný šport, FTVŠ BA
Rozhodkyňa pre výkonnostné triedy D, C, B - Tanečný šport
Majsterka Slovenska v latinskoamerických tancoch družstiev
Finalistka majstrovstiev v štandardných, latinskomarických a desiatich tancov
Michal Hnila

Michal Hnila

Tréner 1. kvalifikačného stupňa pre Tanečný šport, FTVŠ BA
Rozhodca pre výkonnostné kategórie D, C pre Tanečný šport
Michal Soukup

Michal Soukup

Viacnásobný Majster v latinskoamerických a štandardných tancoch
Externý tréner latinsko- amerických tancov
Tomáš & Martina Uváček

Tomáš & Martina Uváček

tréneri 1. kvalifikačného stupňa
porotcovia výkonnostnej triedy B
medzinárodná výkonnostná trieda: ŠTT – S, LAT – S
majstri SR v latinsko-amerických tancoch pre rok 2019 v kategórii Dospelí
šesťnásobní majstri SR v 10-tich tancoch v rokoch 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 v kategórii Dospelí
vicemajstri SR v 10-tich tancoch v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014 v kategórii Dospelí


 

© 2017-2021 KTŠ Aknela. All Rights Reserved. Designed by Jarkovsky | design.