PaedDr. Alena Drljača - Pisaríková

PaedDr. Alena Drljača - Pisaríková

Trénerka 3. Kvalifikačného stupňa FTVŠ UK BA
Diplomovaná učiteľka spoločenského tanca a spoločenskej výchovy
Doktorka pedagogiky so zameraním na telesnú výchovu
Rozhodckyňa výkonnostnej kategórie S pre Tanečný šport
Mgr. Michaela Adámiková, DiS. art.

Mgr. Michaela Adámiková, DiS. art.

 • Trénerka 2. kvalifikačného stupňa pre Tanečný šport, FTVŠ BA
 • Diplomovaný špecialista umenia - odbor TANEC
 • Rozhodkyňa pre výkonnostné triedy D, C, B - Tanečný šport
 • Majsterka Slovenska v latinskoamerických tancoch družstiev
 • Finalistka majstrovstiev v štandardných, latinskomarických a desiatich tancov
 • Michal Hnila

  Michal Hnila

  Tréner 1. kvalifikačného stupňa pre Tanečný šport, FTVŠ BA
  Rozhodca pre výkonnostné kategórie D, C pre Tanečný šport


   

  © 2017-2021 KTŠ Aknela. All Rights Reserved. Designed by Jarkovsky | design.